44/2023/NĐ-CP

Chính sách Thuế

Nghị định

Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm

Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm của Quốc Hội.

Tiêu đề Mô tả Kích thước
NĐ 44_2023_ND-CP bản đầy đủ.pdf NĐ 44_2023_ND-CP bản đầy đủ 31.64 MB