Tập đoàn QMS CS Australia & International - QMS Việt Nam tại Đà Nẵng
Tập đoàn QMS CS Australia & International - QMS Việt Nam tại Đà Nẵng

Tập đoàn QMS CS Australia & International - QMS Việt Nam tại Đà Nẵng

Liên hệ doanh nghiệp

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website

Liên hệ

Tên công ty: Tập đoàn QMS CS Australia & International - QMS Việt Nam tại Đà Nẵng

Tên người đại diện: Hứa Phạm Tuân

Địa chỉ: 35 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0903568856

Email: tuanhp@qms.com.vn

Website: danang.sme.com.vn/doanhnghiep/307/

Gửi liên hệ