CÔNG TY CỔ PHẦN TBV VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TBV VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TBV VIỆT NAM

Tên công ty
Tên người đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website

Liên hệ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TBV VIỆT NAM

Tên người đại diện: TRẦN THANH TÚ

Địa chỉ: Đường số 7, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3772312

Email: info@tbvvietnam.com.vn

Website: https://danang.sme.com.vn/doanhnghiep/201/

Gửi liên hệ