Số hiệu văn bản Tiêu đề văn bản Ngày đăng
44/2023/NĐ-CP Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 02/07/2023
123/TB-VPHHDNDN DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 06/04/2021
3587/CT-NVDTPC Triển khai một số chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 22/09/2020
6020/UBND-TKTH Về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 11/09/2020
149/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/09/2020
2248/SKHĐT-ĐN Công văn 2248 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng - 2248/SKHĐT-ĐN 11/09/2020
38/2019/QH14 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019 23/08/2020
65/2020/TT-BTC Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 4/10/2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài 30/07/2020
123/TB-VPHHDNDN Văn bản cập nhật chính sách thuế đến ngày 06/5/2019 và ngày 13/5/2019 06/07/2020
VPHH-DN Văn bản cập nhật chính sách thuế đến ngày 08/10/2018 06/07/2020
1345/CCTKV-TTHT Về việc tuyên truyền chính sách thuế 2020 06/07/2020
02/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 04/07/2020
108/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 04/07/2020
75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 04/07/2020
76/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành 04/07/2020